Skave Borgerforenings bestyrelse:

Skave Borgerforenings bestyrelse

Links til referater mm.

Bog om Skave, Trabjerg og Saugstrup

Formand:
Henny Hedegaard Jensen
Viborgvej 153
7500 Holstebro
Mobil: 2896 9156
Mail: henny@sallingvolvoklub.dk

Kasserer:
Leif Thygesen
Rosenparken 32
7500 Holstebro
Mobil:  2025 8519
Mail:  Leif.Thygesen.mail@gmail.com

Næstformand/referent:
Maiken Mikkelsen
Nørrevang 17
7500 Holstebro
Mobil:  2046 8528
Mail: maiken.mik@gmail.com

Jan Kristensen
Bartholinsvej 1
7500 Holstebro
Mobil: 2424 7145
Mail: sanggaard@kristensen.mail.dk

Jesper Bøttern
Toften 5    
7500 Holstebro
Mobil: 5059 0705
Mail: bottern1983@gmail.com

Michael Refsgaard
Nørrevang 15
7500 Holstebro
Mobil: 2482 8599
Mail: michaelrefsgaard@gmail.com

Rasmus Pedersen Bæklund 
Toften 
7500 Holstebro
Mobil: 6014 3162
Mail: baaklund@gmail.com

Suppleanter:

Kirsten Svensgaard
Viborgvej 235
7500 Holstebro

Bodil Vennegaard
Nørrevang 22
7500 Holstebro
Mobil:  5190 8258

Ny lokalhistorisk bog om området er netop kommet på gaden. Viktor Hedegaard og 10-12 andre lokale personer har skrevet om områdets spændende historie. Bogen kan købes for 200 kr.

Bogen kan bl.a. købes hos Min Købmand Skave.

 

Her til venstre ses link til korrektioner der er foretaget efter bogen er trykt.

Velkommen til nye tilflyttere

NYT - Markedsføringsgruppe

Tag hånd om tilflyttere i området

Kontakt bestyrelsen

Bor du i Skave, og har du fået en ny nabo?

...så vil vi gerne have besked i Skave Borgerforening. Vi vil nemlig gerne byde velkommen til nye borgere med en flot buket og vores tilflytterfolder, som er fuld af gode tilbud fra de lokale butikker. Vi vil også benytte os af muligheden for at fortælle om vores omfattende foreningsliv og forskellige arrangementer samt vores hjemmeside, vores Facebook-side og Borgernyt.

Husk derfor at give besked til bestyrelsen eller smid en seddel i vores ris og ros-postkasse udenfor Din Købmand Skave.

Er du glad for at bo i Skave og kan lide at fortælle en god historie? Så har Skave Borgerforening brug for din hjælp:

Vi søger folk til en markedsføringsgruppe, som i fællesskab skal fortælle de gode historier fra Skave og omegn. Derfor har vi brug for folk, som kan lide at skrive, og som har idéer til, hvordan vi fortæller omverdenen om alle de gode ting, som vi har i vores lokalområde.

Man behøver ikke at have prøvet det før. Gruppen skal gerne bestå af min. 6 personer og gerne i forskellige aldersgrupper.

Kontakt Henny H. Jensen på 2896 9156 eller henny@sallingvolvoklub.dk for mere information.

Vil du hjælpe tilflyttere med at falde til i Skave? Så kontakt Skave Borgerforening.

Vi vil gøre det nemmere for tilflyttere at falde til i Skave. Derfor søger vi Skave-guider, som har mod på at tage tilflyttere under armen og med til de forskellige arrangementer i lokalområdet – det være sig volleyball, byfest, skt. hans, håndboldkamp, speedway, i hundeskoven, julestue osv.
På den måde kan tilflyttere blive introduceret til området uden at skulle tage af sted alene første gang – det kan godt være svært.

Det vil være mest naturligt, at det er en nabo, man griber fat i, så derfor søger vi folk i de forskellige dele af Skave til opgaven – Viborgvej Øst, Viborgvej midt, Viborgvej Vest, Nørrevang, Hesselåvej, Rosenvænget, Toften, Rosenparken, Grønnevang.

Hvem ved – måske kan det være begyndelsen på et nyt venskab.
Kontakt Henny H. Jensen på 28 96 91 56 eller henny@sallingvolvoklub.dk for mere information.

Kontaktformular


 


 

Skave Borgerforening - historien
Stiftende generalforsamling for Skave Borgerforening blev holdt d. 30. september 1948 på Skave Kro.  Foreningen blev døbt Skave Borger- og Håndværkerforening, og den første bestyrelse bestod af murermester Chr. Andersen (formand)j, mejeribestyrer J.A. Nygaard (kasserer), købmand Knud Olesen (næstformand), cykelhandler Aksel Nielsen og el-installatør Arthur Nielsen.

Hoved formålet med foreningen var at etablere gadebelysning langs hovedvejen og sidegaderne i Skave, da dette var en privat opgave og ikke kommunalt som i dag. De gamle protokoller viser dog, at foreningen hurtigt også kom til at stå for at arrangere oplæsning og foredrag og andre typer social samvær for lokalområdets beboere – såsom høstbal,  præmiewhist og andespil (banko). Alle arrangementerne foregik på Skave Kro. Andespil er ikke banko, som vi kender det i dag, - der var kun ænder som præmie, og hovedgevinsten var en gås. Når man havde vundet en and, skulle man selv hjælpe med at fange den i kroens kørestald.

I 1949 startede Borger-og Håndværkerforeningen dilletant-teater på Skave Kro, som blev berømt vidt omkring.  Igennem 1950’erne fortsætter foreningen med at arrangere dilettantteater, oplæsning, bal med dans, udflugter og sangaftener og står også for en fælles juletræsfest sammen med den lokale husmandsforening. Der var en fin tilslutning til alle arrangementerne.

I starten af 60’erne var Skave Kro lukket i en årrække, og i den forbindelse blev foreningens arrangementer flyttet om i Skave sognegård, som blev bygget i 1959. Foreningen havde en hvileperiode i årene 1963 til 1966, da man ikke kunne finde folk til bestyrelsen. Det lykkedes dog igen i 1966 at få samlet en bestyrelse, som udover de sociale sammenkomster også påtog sig opgaven med at få styr på gadenavne og husnumre i området.
Ved kommunalreformen i 1970, hvor Borbjerg Kommune blev en del af Holstebro Kommune, ønskede det nye byråd at lægge en del mindre kommunale veje over til privat vedligeholdelse. Borger- og Håndværkerforeningen afholdt et protestmøde med deltagelse af politikere og embedsmænd og mere end 400 borgere.

I 1970 blev det bestemt at forenkle foreningens navn – så den kom til at hedde Skave Borgerforening. Det blev nu også muligt for borgere udenfor byskiltet at blive medlem og komme med i bestyrelsen. Det blev også besluttet at starte en legestue i Skave – kommunen stillede en tidligere lærerbolig til rådighed, og legestuen blev hurtigt fyldt op.

I 1975 tog Hogager og Skave Borgerforeninger initiativ til et fælles blad til uddeling i lokalområdet. Bladet kom til at hedde Borgernyt – her kunne foreninger og private komme til orde. Bladet blev betalt via annoncer fra forretningsdrivende i de to landsbyer.

I 1984 blev der afholdt den første land-og byfest i Skave – det blev en stor succes med optog gennem byen, fodboldkampe på stadion, orienteringsløb og fællesspisning på kropladsen om aftenen med medbragte madkurve. Byfesten er blevet en fast tradition i Skave, da den er blevet afholdt hvert år i maj / juni måned siden da. Programmet har skiftet lidt gennem årene. Fx har der i nogle år været udnævnt tre personer til ”Pengeyngel” – en konkurrence om at få 500 kr til at yngle mest. Næsten siden starten har sommerrally/bilorienteringsløb om onsdagen dog været en fast del af programmet. 
I 1992 var der en gruppe kaldet ”Hesselpigerne”, som samlede penge ind til et kunstværk af Jonna Sejg – dette blev hængt op i sognegården og var optakten til en årligt tilbagevendende efterårsudstilling, hvor lokale kunstnere kunne udstille deres værker.  Skave Borgerforening står stadig som arrangør af udstillingen, som gennem årene har udstillet flere hundrede værker.

Der har gennem årene været forskellige underudvalg i borgerforeningen. Sognegårdsudvalget har gennem mange år varetaget udlejning og vedligeholdelse af sognegården. I 2002 blev der dannet Skave Seniorklub, som også er et udvalg hørende under Skave Borgerforening – her mødes 30-40 seniorer hver uge til hyggeligt samvær. I 2014 er der kommet en ungdomsklub til at høre under borgerforeningen også – da den kommunale ungdomsklub lukkede efter mange år, blev der startet en frivillig klub op, baseret på hjælp af forældre.

Fra halvfjerdserne og frem til i dag har Borgerforeningen fungeret som en aktiv medspiller og borgernes talerør overfor kommunen og statslige instanser - når der skal byggemodnes grunde, bygges almennyttige boliger, anlægges ny gadebelysning og fjernvarme, trafikdæmpning, arrangeres protest-og informationsmøder og meget andet.  I de seneste år har Skave Borgerforening bla. medvirket til, at der ikke blev placeret et gylleanlæg vest for det nyeste boligkvarter Rosenparken og var også en del af kampen for, at Skave Skole blev bevaret under skolestruktur-reformen i Holstebro Kommune i 2012.
Der er gennem årene lavet mange andre arrangementer som har passet til årstiderne – fastelavnsfest, skt.Hans-aften, høstfest, juletræsfældning, juletræstænding, Ved gennemlæsning af Skave Borgerforenings gamle protokoller er det prisværdigt at se, hvor mange frivillige timer og hænder, der er brugt på at holde hjulene i gang i lokalområdet.  Protokollerne er spændende læsning og er til offentlighedens rådighed.

VELKOMMEN TIL SKAVE OG HOGAGER

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk