Hvem er vi...

Sådan bliver du medlem...

Støtteforeningens bestyrelse

Vores firmasponsorer

Støtteforeningen for Skave skole og Børnehus
Foreningens formål er at arbejde aktivt for Skave Skole, SFH og børnehus; at skaffe midler til gennemførelse af tiltag, der kan være til gavn og glæde for skolens brugere samt arbejde positivt for skolens område som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.

Vi er hvert år at finde på Hogager Marked. Hele året rundt samler vi brugte legesager, spil, bøger ind og sælger på markedet. Det er én af vores indtægtskilder. Herudover medlemsskaber og sponsorer.
Så er børnene vokset fra legetøjet, så vil vi rigtig gerne modtage det. Det kan afleveres
i SFH’en på skolen.

Du kan også møde os til andre arrangementer i området, f. eks. Open by night i Skave.

Et medlemsskab koster 100 kr. pr. person. Sponsorat er mindst 500 kr.
HUSK ET FIRMASPONSORAT ER FRADRAGSBERETTIGET


Du kan overføre pengene til kontonr:
9634 000-01-25547
Vælg overførsel med Lang besked, så du kan skrive dit navn, adresse og mailadresse.
Du kan nu også tilmelde dig Betalingsservice.
Du kan også betale kontant til én af bestyrelsesmedlemmerne.

NYT NUMMER
Du kan også betale dit medlemsskab via Mobilpay 
nr: 79033.

Formand:
Susanne Rasmussen - slmathiasen@hotmail.com

Næstformand:
Sabrina Nørgaard

Kasserer:
Anne Lynggård Kristensen

Sekretær:
Christina Engdahl

Rep. skolebestyrelsen:
 

 


 

Hvad støtter vi...

Leje af kørestole til motionsdagen

O.kl. startede i nymalede lokaler

Carl Nielsen koncert med Sigurd

Elevrådet, skolebestyrelsen og ansatte ved Skave Skole & SFH kan indgive ansøgning om økonomisk tilskud til eller dækning af tiltag, der tilgodeser de nævnte formål. Alle ansøgninger sendes til bestyrelsen i Støtteforeningen for Skave Skole & SFH.

Det er til enhver tid Støtteforeningens bestyrelse, der godkender eller afslår en ansøgning.

Du er altid velkommen til at kontakte os, med gode idéer, spørgsmål, eller hvis du har lyst til at hjælpe os til div. arrangementer mm.

Her ved siden af ses et overblik over hvad der er givet støtte til i foreningens levetid.

Indslag til Skolernes motionsdag.

Udpluk af ansøgning: Kørestolsbrug er meget sundt for raske børn, da det virkelig går op for dem, hvad det betyder at kunne bevæge sig frit af sted. Det oplever vi hvert år på håndboldskolen. I Skave er det faktisk sådan, at mange børn mestrer diverse tricks i kørestolen, men det er jo kun dem der går til håndbold.
Derfor vil skolen gerne tilbyde den brede børnegruppe muligheden og give eleverne meget varierede værksteder til motionsdagen.

 

Støtteforeningen havde taget initiativ til at indkøbe maling, samlet nogle forældre i sommerferien og havde givet de to lokaler som 0.kl bruger en tur med malerpenslen. De gule farver som var moderne for 20 år siden, havde fået en tur med den hvide penslen og lokalet stod lyst og klart til at modtage de nye forventningsfulde skolebørn.

Dette er også et eksempel på, hvad støtteforeningens arbejde kan være.

Tak til jer forældre der hjalp med at male.

Skave Skoles Støtteforening betalte deltagergebyret på 500 kr for at deltage ved Carl Nielsen Koncerten i Musikteatret. 4. - 5. kl. er her fotograferet sammen med Sigurd Barett.

Hogager Marked

Biograftur til skolens 6.-7. kl

Nyt klaver til skolen

Lavu telte til bl.a. Venø-lejr

Støtteforeningen har hvert år en stand, hvor der bliver solgt legesager. Der samles, henover året, brugte legesager, bøger, spil osv. ind rundt i lokalområdet og foreningen tjener derved penge ved salget.
Hvis du har noget du vil donere, kontakt Michael eller en anden i bestyrelsen.

Tusind tak til alle der hjalp os i markedsweekenden, og til alle jer der støttede vores bod.

Vi ses igen til næste års Hogager Marked

Efter at have arbejdet med romanen ”Skammerens datter” søgte 6.-7. kl. om tilskud til biografbilletter til filmen.

Uddrag af ansøgningen:
"Vi har arbejdet meget grundigt med bogen og har fået så meget faglig fordybelse i den, at vi synes, vi kender personerne. Så vi har mere end almindelig lyst til at komme fælles i biografen.

Turen skal ses som et evaluerende tiltag efter et seriøst arbejde. Det giver os mulighed for at sammenligne bog og film, hvilket altid er en givtig proces."

Klassen hjalp Støtteforeningen med at sælge skrabelodder og foreningen betalte biografbilletterne til klassen.


 

Et stort ønske gik i opfyldelse, da man til en fredags morgensamling kunne indvie det nye klaver. 
Her er et klaver-selfie af glade børn der elsker at synge.


Indkøb af redskaber
Støtteforeningen har også indkøbt et Smash ball og Stangfodbold sæt til skolen. Disse to aktiviteter bruges i bevægelsesundervisningen, både når noget skal øves/repeteres fx en remse, men også til ”stil spørgsmål, find en vinder i spillet og løb til næste aktivitet.”
Både i frikvarter og i undervisning kan de bruges af alle elever på skolen.

Indkøb af siddepuder
Siddepuder til fællesundervisningen på gulvet foran den interaktivetavle til eleverne i 1. kl.

Støtteforeningen har indkøbt et telt til Skave Skole, som kan bruges ved div. ture. Teltet blev indviet af pigerne fra 6. klasse på årets Venølejr 2013. Teltene kan lånes til fx. klasseture mm.

Kort fortalt fra skolens hjemmeside:

Mandag d. 17. juni tog 6. kl. afsted på Venølejr. I strålende solskin pakkede de bagage, telte og tønder og drog mod færgen, der skulle fragte dem til Limfjordsøen.

Det blev til en forrygende lejr med højt aktivitetsniveau og en masse nye bekendtskaber med elever de andre skoler. Hele vejen igennem holdt 6. kl. humøret højt, og det blev bemærket af andre voksne, at det dog var en skøn flok, der var med fra Skave.

Bus - Hjerl Hede

Bus - Skolernes Motionsdag

9. kl tur til Berlin - teaterbilletter

Tur til Jyllands Park Zoo - 2. - 5. kl

Begyndertrinnet på tur til Hjerl Hede.
I uge 41 2014 holdt Skave skole emneuge ang. Skolens 200 års fødselsdag i Danmark.

Støtteforeningen har sponsoreret bussen til at transportere børnene til Hjel hede.

Skolernes Motionsdag
Støtteforeningen sendte eleverne i 0.-3.kl på tur fredag før efterårsferien. Lærere og elever drog afsted med bus fredag morgen til Feldborg Plantage, hvor der blev travet, kigget efter vildt, bl.a. var der nogle der så hjorte, hygget og spist madpakker.

En dejlig afslutning på "Sund uge"

Støtteforeningen støttede 9. klassernes tur til Berlin med et bidrag til teaterbilletter.

Citat fra eleverne:
Vi var også i teatret og se et fantastisk show, nemlig Blue Man Group. 3 blå mænd, som laver alt muligt skørt og får publikum med til mange aktiviteter. Virkelig interessant. Flere følte sig også en smule skræmt over deres imponerende, blå ansigter.

Så har Støtteforeningen igen givet støtte til, at en masse skolebørn - 2.-5. kl. - kunne komme på en lærerig tur.
Uddrag af ansøgningen: Formålet med turen er: Opstart på et fagligt læsekursus, hvor den fælles viden og reference­ramme kan bruges. Eleverne ser, læser og snakker om, hvad der står på plancherne ved dyrene. Hjemme på skolen skal eleverne lære om faglig læsning som genre, hvilket skal munde ud i, at hver enkelt elev laver en fagbog om et selvvalgt dyr.

Mellemtrinnets tur til Tange El museum

Links - referater, vedtægter mm.

Støtteforeningen for Skave Skole & SFH sponsorerer dobbeltdækker

Mellemtrinnet på Skave Skole var på en fællestur til Energimuseet ved Tange Sø. Skave Skoles Støtteforening havde sponseret en stor bus, som alle kunne være i. Så der var socialt samvær også i transporttiden.

VELKOMMEN TIL SKAVE OG HOGAGER

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk