Støtteforeningen for Skave skole og Børnehus

Foreningens formål er at arbejde aktivt for Skave Skole, SFH og børnehus; at skaffe midler til gennemførelse af tiltag, der kan være til gavn og glæde for skolens brugere samt arbejde positivt for skolens område som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.

Vi får vores midler igennem samarbejdet med kultur Perlens arrangementer i anlægget i Holstebro, hvor mange af vores medlemmer hjælper som frivillige til koncerter mm. Herudover er der vores medlemskaber og sponsorer.

Vi er også repræsenteret til forskellige arrangementer i samarbejde med borgerforeningen.

Et medlemsskab koster 100 kr. pr. person.
Sponsorat er mindst 500 kr.
HUSK ET FIRMASPONSORAT ER FRADRAGSBERETTIGET


Du kan overføre pengene til konto nr.:
9634 000-01-25547
Vælg overførsel med Lang besked, så du kan skrive dit navn, adresse og mailadresse.
Husk at melde det til Betalingsservice.

NYT NUMMER
Du kan også betale dit medlemskab via MobilePay nr.: 79033.

Støtteforeningens bestyrelse

Formand:
Susanne Rasmussen - slmathiasen@hotmail.com

Næstformand:
Marianne Sidemann Refsgaard

Kasserer:
Anne Lynggård Kristensen

Sekretær:
Tina Refsgaard 

Rep. skolebestyrelsen:
Jannie Nordborg Pedersen

Suppleant:
Pernille Pedersen 


Hvad støtter vi...

Elevrådet, skolebestyrelsen og ansatte ved Skave Skole & SFH kan indgive ansøgning om økonomisk tilskud til
eller dækning af tiltag, der tilgodeser de nævnte formål.
Alle ansøgninger sendes til bestyrelsen i Støtteforeningen for Skave Skole & Børnehus.
Det er til enhver tid Støtteforeningens bestyrelse, der godkender eller afslår en ansøgning.
Du er altid velkommen til at kontakte os, med gode idéer, spørgsmål, eller hvis du har lyst til at hjælpe os til div. arrangementer mm.

Her under ses nogle af de ting, som foreningen har givet tilskud til gennem tiden.

 

Støtteforeningens samarbejde med kulturperlen

Vores lille forening var så heldig at få et tilbud i efteråret 2021 fra kulturperlen, om at komme med i deres bestyrelse.
Derigennem kunne vi tjene penge til vores forening via kulturperlens sommer arrangementer.
Det kunne vi ikke sige nej til! 20.000 + eventuelt overskud var mange penge, så det skulle vi helt sikkert prøve.
Vi var spændte på, om vi kunne skaffe de frivillige hænder der skulle bruges, men det lykkedes. Vi fik endda hjælp af folk der ikke engang havde børn i Landsbyordningen længere.
Vi ser frem til et godt samarbejde med Kulturperlen. 
 

Skolefest

Elevrådet ansøgte om et tilskud til fællesspisning for alle elever til en skolefest for at styrke sammenholdet og fællesskabet efter flere nedlukninger efter corona. Det blev en skøn fest med temaet RØD, hvor alle skulle have noget rødt på. Der blev hygget, danset og afholdt masser af konkurrencer for alle aldre. En festlig aften hvor sammenhold og fællesskab blev styrket.

Frivillige tjener penge

Disse fantastiske frivillige mennesker var med til at tjene 20.000 kr. til børnene i Skave Landsbyordning ved Holstebro Struer Landboforeningens 200 år jubilæum. Det var en hyggelig aften, hvor fællesskab var at mærke alle steder. Stor ros til jer, for at tage en ordentlig tørn for børnenes skyld. #fællesskave

T-shirts med logo

Støtteforeningen har i samarbejde med Martin Søndergaard og Brandingudvalget fra fællesbestyrelsen på Skave Skole fået lavet disse flotte t-shirts som eleverne kan have på, når de er til div. arrangementer. På denne måde kan vi gøre Skave Skole mere synlig. Her ses 4.-5. klasse på tur til Musikteatret, hvor de deltog i klassiske dage sammen med Sigurd Barrett, hvor de forinden havde øvet på sange, hvor temaet var Græske guder, drager og mystiske væsner. 

Kanotur for 6.-7. klasse

Som tak for hjælpen til at være legepatrulje var 6. -7. klasse afsted på en kanotur, hvor de kunne få en hyggelig dag sammen. De har gennem flere måneder planlagt aktiviteter for elever i det store frikvarter, hvor der har været aktiviteter for enhver.

Enhjørningskole

Børnehuset og Skave Skole havde besøg af Ikarus Stage Art fra Odin-teateret som lavede workshops for Solsikkerne og alle årgange på skolen. Det var en spændende og lærerig dag, hvor vi lærte at være enhjørninge🦄🦄
Til aften blev forældre, bedsteforældre og andre interesseret inviteret med ind og se showet med Ikarus. Der var masser af enhjørninge, sang, dans og musik 😊
Dette arrangement var stablet på benene i samarbejde med Skave borgerforening, Holstebro kommune, Skave skole og Støtteforeningen for Skave Skole og Børnehus
 

5.-7. kl. på tur til kartoffelmelsfabrikken i Karup

5.-7. kl. var på en spændende virksomhedsbesøg på Karup Kartoffelmelsfabrik. Det skete i forbindelse med et længere tværfagligt undervisningsforløb om kartoflen. Fantastisk at se processen i virkeligheden på den nye fabrik lige fra indvejning og prøvetagning i tårnet til stenfang, sandfang, grov vask, lagring, finvask, rivning, centrifugering og tørring. Vi blev mødt af en hel flok ivrige medarbejdere, der gerne delte ud af deres store viden og passion på området. 
Tusind tak for en fantastisk oplevelse af virkeligheden.
 


 

VELKOMMEN TIL SKAVE OG HOGAGER

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk