Lidt historie om Skave
Skave blev nævnt første gang i 1496 og startede som en samling af gårde, der blev bygget op rundt om en købmandshandel. Navnet Skave betyder et bart eller tørt sted – sådan har Skave boerne også selv opfattet det. Skave boerne klarede sig godt efter den tids beregning – de hentede deres indtægter i tørvemoserne.

I 1892 blev der opført andelsmejeriet ”Godthåb”, som var i brug i mere end 80 år. Tre år efter – i 1895 – brændte Skave stort set ned til grunden. Ilden, som opstod ved købmanden, bredte sig hurtigt til de omkringliggende gårde, som byen bestod af. Efter branden blev gårdene udflyttet.

Året 1900 var der i Skave flere forretninger og virksomheder. Der var to købmænd, to vognmænd, to murermestre, automekaniker, smed, cementstøberi, tømrer og snedker, skomager, bageri, cykel og træhandler, posthus, telefoncentral, landpoliti samt kro.
I 1959 blev alle små skoler omkring Skave nedlagt og en ny stor centralskole blev bygget i byen efter datidens norm. I 1975 blev der bygget idrætshal og anlagt stor sportsplads.

Skave har i takt med andre landsbyer udviklet sig op gennem årene – men er stadig kendetegnet ved, at der er mange forretninger og virksomheder i området.

VELKOMMEN TIL SKAVE OG HOGAGER

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk