Hogager & Borbjerg Kirker

Sognepræst Asger Petersen,
Naltoftevej 3, Borbjerg,
tlf. 97 46 10 30

Organist og kor: Dagmar Bjerregaard, tlf. 97 42 23 68

Graver i Hogager: Gunnar Strømgaard, tlf. 24 87 47 58
Formand for Hogager menighedsråd: Poul Anton Meldgaard, Langgade 100, Hogager.
Tlf. 2752 8347

Graver i Borbjerg: Peter Laustsen
Graverkontoret: Bukdalvej 4, Borbjerg tlf. 29 47 23 26
Formand for Borbjerg menighedsråd: Lauge Kjelsmark, Kjeldsmarkvej 6, Borbjerg,
tlf. 97 46 10 27

Hvad sker der i kirkerne?
Borbjerg og Hogager kirker tilbyder samvær og akti­vi­teter i en bred vifte af gudstjenester og andre arrangementer.
Samtidig er vi åbne overfor nye idéer og forslag, hvor kirkerne kan være i samspil med det lokale.
–  Babysalmer for de mindste
–  Spaghettigudstjenester og familiegudstjenester for hele familien
–  Minikonfirmander (3. kl.)
–  Konfirmander (7. kl.)
–  Konfirmandlejr
–  Børnekor (fra 3. kl.)
–  Voksenkor
–  Ung-gudstjenester
–  Musikgudstjenester
–  Stillegudstjenester
–  Friluftsgudstjenester
–  Foredrag
–  Koncerter
–  Sogneudflugter
–  Samarbejde med div. foreninger, borgerforeninger, skoler, børnehaver, spejdere, seniorklubber.

VELKOMMEN TIL SKAVE OG HOGAGER

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk