Skave Skole
Viborgvej 203, Skave, 7500 Holstebro
Tlf. 96 11 57 20, Fax: 96 11 57 22
E-mail: skave.skole@holstebro.dk

www.skave-skole.dk

Helle Brink Nielsen tlf.: 9611 5721
helle.brink.nielsen@holstebro.dk

SFH-leder Jonna Bjerrum tlf.: 9611 5726 
Jonna.Bjerrum@Holstebro.dk

Sekretær Randi Liebetrau Poulsen tlf.: 9611 5720
Randi.liebetrau.poulsen2@Holstebro.dk

Klassetrin og spor på skolen
Antal klassetrin på skolen: 0. - 7. klasse

Skave Skoles vision er
LÆRING - TRIVSEL - DANNELSE - LOKAL FOLKESKOLE
Understøttet af de 4 værdiord:
RESPEKT - RELATIONER - RITUALER - RESULTATER

Skave SFH
Skave Skole har SFH 1 & SFH 2 tilknyttet. SFHen blev grundlagt 1. jan. 2011 og ligger i forbindelse med indskolingen i dejlige lyse lokaler og et tilhørende SFH værksted.

SFH er en naturlig del af skolens virksomhed, der i praktisk betyder, at vi også benytter os af skolens faglokaler (skolekøkkenet, musik, sløjd, edb, gymnastiksal m.m.)

Skolen og SFHén har også et dejligt stort udeareal, hvor børnene kan boltre sig på bl.a. hoppepuder, tarzanbane, multibane m.m. Desuden bruges Fælleshaven foran hallen, hvor der dyrkes grøntsager, blomster osv.

Indmeldelse i SFH sker ved henvendelse til Holstebro Kommune – pladsanvisningen.

Tlf. SFH1:  9611 5727
Tlf. SFH2:  9611 5724

Skave Børnehus
Gl. Borbjergvej 6 A
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 5735

Åbningstider
Mandag 06:30 - 17:00
Tirsdag 06:30 - 17:00
Onsdag 06:30 - 17:00
Torsdag 06:30 - 17:00
Fredag 06:30 - 16:00

VELKOMMEN TIL SKAVE OG HOGAGER

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk