Skave Skole
Viborgvej 203, Skave, 7500 Holstebro
Tlf. 96 11 57 20, Fax: 96 11 57 22
E-mail: skave.skole@holstebro.dk

www.skave-skole.dk

Skoleleder Karsten Kloster tlf.: 9611 5721
Karsten.voldsgaard.kloster@holstebro.dk

SFH-leder Jonna Bjerrum tlf.: 9611 5726 
Jonna.Bjerrum@Holstebro.dk

Sekretær Randi Liebetrau Poulsen tlf.: 9611 5720
Randi.liebetrau.poulsen2@Holstebro.dk

Klassetrin og spor på skolen
Antal klassetrin på skolen: 0. - 7. klasse

Skave Skoles vision er
LÆRING - TRIVSEL - DANNELSE - LOKAL FOLKESKOLE
Understøttet af de 4 værdiord:
RESPEKT - RELATIONER - RITUALER - RESULTATER


 


Skave SFH
Skave Skole har SFH 1 & SFH 2 tilknyttet. SFHen blev grundlagt 1. jan. 2011 og ligger i forbindelse med indskolingen i dejlige lyse lokaler og et tilhørende SFH værksted.

SFH er en naturlig del af skolens virksomhed, der i praktisk betyder, at vi også benytter os af skolens faglokaler (skolekøkkenet, musik, sløjd, edb, gymnastiksal m.m.)

Skolen og SFHén har også et dejligt stort udeareal, hvor børnene kan boltre sig på bl.a. hoppepuder, tarzanbane, multibane m.m. Desuden bruges Fælleshaven foran hallen, hvor der dyrkes grøntsager, blomster osv.

Indmeldelse i SFH sker ved henvendelse til Holstebro Kommune – pladsanvisningen.

Tlf. SFH1:  9611 5727
Tlf. SFH2:  9611 5724

 FØLG SKAVE SKOLE PÅ FACEBOOK


Legepatruljen på Skave skole
Skave Skole har udviklet Legepatruljen i 7 år, så både eleverne og de lokale foreninger har gavn af den. Og med den nye skolereform og den åbne skole er Skave Skole og Legepatruljen godt rustet til samarbejdet med foreningerne.

 


Støtteforeningen for Skave skole & SFH
Foreningens formål er at arbejde aktivt for Skave Skole & SFH; at skaffe midler til gennemførelse af tiltag, der kan være til gavn og glæde for skolens brugere samt arbejde positivt for skolens område som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.
 

SKOLE TANTER / ONKLER SØGES...

Er du pensionist (eller andre) som tænker, at du godt kunne byde ind med en time eller to om ugen til hjælp med små ting.
Opgave er på frivillig basis, så selvfølgelig er I selv med til at definere, hvordan I kunne tænke jer at hjælpe. Det kunne være små oprydningsopgaver, læse en bog med en elev, som trænger til lidt ro, bage med en gruppe elever, passe blomster eller bare gå til hånde med de opgaver, lærerne gerne vil have hjælp til.
Om fredagen har vi fra 12-14 fordybelsestid med eleverne fra 0.klasse til 3.kl. Her kunne man måske byde ind med en aktivitet nogle fredage f.eks. komme og lære en lille gruppe (2-4 børn) at spille skak eller kort, læse historier, lære nogle at sy eller strikke, lave mad eller bage, spille musik, lave noget i træ, spille dart, fodbold, håndbold eller hvad som helst.

Vi håber meget, at der nogle, som kunne se det hyggelige i sådan en tjans, så kom endelig forbi kontoret eller ring 96115721.

VELKOMMEN TIL SKAVE OG HOGAGER

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk