BORGERNYT - LOKALT BORGERBLAD


LÆS BORGERNYT ONLINE HER

Borgernyt udgives af Hogager og Skave borgerforeninger.
Bladet udkommer 11 gange årligt i et oplag på 500.

Specielle ønsker om opsætning og udformning af artikler og reklamer, kan aftales med Finn Frederiksen, ellers gælder nedenstående:
Stof som ønskes optaget i bladet, skal være færdigredigeret, og indleveret til redaktionen senest den 20. i hver måned, på adresse:

BORGERNYT
Langgade 35, Hogager
7500 Holstebro
eller
mail@ellgaardtryk.dk
Tlf.: 97 46 82 23

VELKOMMEN TIL SKAVE OG HOGAGER

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk