Har du hørt om Ressourcebanken?

Som et led i projektet ”Mere liv - mere Skave”, blevet etableret en ressourcebank for Skave og omegn.

Ressourcebanken er i alt sin enkelthed en oversigt over den viden og de interesser og færdigheder, som lokalbefolkningen i Skave og omegn kan byde ind med, når det handler om at løfte en opgave i flok. Oversigten består af kontaktoplysninger på de personer, som har meldt sig ind i banken, og en beskrivelse af de ressourcer, som de stiller til rådighed.

Der er allerede blevet ”indsat” en hel del stærke ressourcer i banken, som bare venter på at blive brugt, men der er plads til mange flere ressourcer i banken! Så derfor har jeg her vedhæftet en pdf med information om banken, samt et link til bankens oversigt, som jeg håber, at I vil hjælpe med at offentliggøre og sprede gennem så mange ”kanaler” som muligt – så kendskabet til banken udbredes og den kan vokse og gøre gavn. 

Herfra skal der samtidig også lyde en opfordring til jer, om at gøre brug af de ressourcer, som allerede findes i banken. – For hver gang banken bruges, styrkes den. Og banken lever og vokser, når de gode historier opstår og deles :)

Kontakt
Tovholder og administrator for banken er Rikke Mosekjær, som ved spørgsmål vedrørende banken, tilmelding eller udmelding af banken, kan kontaktes på:

Email: rikkemosekjaer@hotmail.com
Mobil: 20780323.

Læs mere om resourcebanken og Projekt "Mere liv - mere Skave"

VELKOMMEN TIL SKAVE OG HOGAGER

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk